Postępowanie AEZ/S-032/2021

08-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/33425/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rzutników na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )