Postępowanie AEZ/S-052/2021

01-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40750/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )