Postępowanie AZP/Z-005/2021

16-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34290/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-005/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do wykonywania oceny panelu cytokin

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )