Postępowanie AEZ/S-021/2021

19-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26512/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Merck i Agilent Technologies w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Merck Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )