Postępowanie AZP/Z-035/2020

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21167/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-035/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów stomatologicznych, fantomów szkoleniowych do celów dydaktycznych dla Centrum Symulacji Medycznej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa modelu macierzyńskiego do badania chwytami Leopolda – 1szt Pakiet 2: Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej Pakiet 3: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem Pakiet 4: Dostawa zestawu modeli pielęgnacji ran na fantomie pielęgniarskim – 1kpl Pakiet 5: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny – 1kpl Pakiet 6: Zestawy symulatorów stomatologicznych oraz fantomów szkoleniowych (wyposażenie pracowni interdyscyplinarnych) – 12 zestawów

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )