Postępowanie AZP/Z-026/2020

29-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17825/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa mikromanipulatora Pakiet 2: Dostawa homogenizatora kulkowego Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki z inkubacją Pakiet 4: Dostawa autoklawu pionowego Pakiet 5: Dostawa automatycznego licznika komórek Pakiet 6: Dostawa termomiksera z wyposażeniem Pakiet 7: Dostawa wytrząsarki orbitalnej - inkubatora Pakiet 8: Dostawa zestawu pojemników do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie

Termin składania ofert: do dnia 12 października 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )