Postępowanie AEZ/S-092/2022

16-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/72451/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, usługi patrolu interwencyjnego oraz usługi zdalnego monitoringu w wybranych obiektach WUM (w godzinach nocnych i dni wolne od pracy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do umowy – Zakres ochrony oraz Załącznik nr 4 do umowy – Podstawowe obowiązki pracownika ochrony. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - wykonywanie usług zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ - zapewnienie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie aktualnej koncesji, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U 2021.0.1995 t.j.).

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )