Postępowanie AZP/Z-050/2021

14-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/48008/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy II „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy (...)

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )