Postępowanie AEZ/S-077/2020

17-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17531/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2020

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - montażowych w pomieszczeniu Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )