Postępowanie AZP/Z-043/2021

13-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36617/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem; Pakiet 2: dostawa autoklawu parowego; Pakiet 3: dostawa komory laminarnej; Pakiet 4: dostawa lamp bakteriobójczych UV; Pakiet 5: dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem Pakiet 6: dostawa bioreaktora włóknowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )