Postępowanie AZP/Z-047/2021

21-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39669/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-047/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa aparatów EKG 12-odprowadzeniowych; Pakiet 2: Dostawa kardiomonitorów; Pakiet 3: Dostawa aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego; Pakiet 4: Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )