Postępowanie AEZ/S-021/2020

03-03-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/12254/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, Pakiet 2 Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych, Pakiet 3 Dostawa produktów do badań laboratoryjnych, Pakiet 4 Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych, Pakiet 5 Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 08 kwietnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )