Postępowanie AEZ/S-089/2020

18-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21028/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )