Postępowanie AEZ/S-130/2019

15-01-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/11049/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa serwerów i sprzętu sieciowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typ SFF z monitorem (150 szt.); Pakiet 2 – Rozbudowa środowiska maszyn wirtualnych VMware vSAN VxRail o 2 dodatkowe serwery (2 szt.) Pakiet 3 – Urządzenie typu firewall (1 szt.); Pakiet 4 – Dostawa przełącznika sieciowego z wyposażeniem (1 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )