Postępowanie AZP/Z-007/2021

23-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26895/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-007/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )