Postępowanie AEZ/S-116/2022

14-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77748/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektów naukowych prowadzonych przez Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa cytometru przepływowego, Pakiet 2 - dostawa urządzenia do oceny działania cytotoksycznego poprzez pomiar impedancji w czasie rzeczywistym, Pakiet 3 - dostawa urządzeń laboratoryjnych powszechnego stosowania.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )