Postępowanie AEZ/S-147/2016

04-10-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 października 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )