Postępowanie AEZ/S-025/2021

27-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/29778/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt w podziale na pakiety Pakiet 1 Pasza sterylna Pakiet 2 Pasza hodowlana i bytowa Pakiet 3 Ściółka wiórowa, naturalna z drzew świerkowych Pakiet 4 Ściółka z włókien drewna świerkowego o wyglądzie kubicznym

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )