Postępowanie AEZ/S-023/2022

27-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61943/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostaw sprzętu komputerowego w podziale na pakiety AEZ/S-023/2022

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2022 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )