Postępowanie AEZ/S-053/2020

19-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15277/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Krzesła i fotele do wyposażenia Zakład Toksykologii Stosowanej, Pakiet 2 - Krzesła i fotele do jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 3 - Krzesła do wyposażenia sali seminaryjnej Zakładu Ortodoncji, Pakiet 4 - Stoły do wyposażenia Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Pakiet 5 - Meble biurowe do wyposażenia jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 6 - Meble biurowe do wyposażenia Dziekanatu Wydziału Lekarskiego, Pakiet 7 - Stoły płycinowe do wyposażenia sali seminaryjnej Zakładu Ortodoncji, Pakiet 8 - Meble do wyposażenia Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego.

Termin składania ofert: do dnia 06 lipca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )