Postępowanie AZP/Z-036/2020

20-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18687/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa modelu szkieletu ludzkiego Pakiet 2: Dostawa modelu czaszki z mięśniami twarzy Pakiet 3: Dostawa modelu tułowia człowieka unisex Pakiet 4: Dostawa modelu serca Pakiet 5: Dostawa modelu oka Pakiet 6: Dostawa modelu mięśni ręki Pakiet 7: Dostawa modelu mózgu

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )