Postępowanie AZP/Z-016/2020

17-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13652/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do PCR na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )