Postępowanie AZP/Z-035/2021

04-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44059/details

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-035/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom podstawowy w języku polskim; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom zaawansowany w języku polskim; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM „Zaawansowane metody oceny” w języku polskim i angielskim.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )