Postępowanie AEZ/S-011/2020

31-01-2020

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )