Postępowanie AZP/Z-003/2021

19-02-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/23314/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów innych nieobjętych umowami sukcesywnymi Pakiet 1: Dostawa skanera A4; Pakiet 2: Dostawa laptopa do analizowania danych; Pakiet 3: Dostawa laptopa o dużej mobilności; Pakiet 4: Dostawa skanera A3; Pakiet 5: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 6: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 7: Dostawa tabletu graficznego.

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )