Postępowanie AZP/Z-070/2019

28-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2019

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )