Postępowanie AZP/Z-061/2020

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21465/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-061/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej – 86 °C Pakiet 2: Dostawa wirówki z chłodzeniem

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )