Postępowanie AZP/Z-014/2020

14-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18383/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2020

Przedmiot zamówienia: Opracowanie platformy VR/AR na potrzeby dydaktyczne: platformy informatycznej dydaktyczno-edukacyjno-klinicznej

Termin składania ofert: do dnia 04 grudnia 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )