Postępowanie AEZ/S-032/2020

25-03-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/12916/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2020

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-032/2020,

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )