Postępowanie AEZ/S-019/2020

02-03-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i środków do utrzymania czystości na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 marca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )