Postępowanie AEZ/S-062/2020

27-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16213/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2020 do godziny 13:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )