Postępowanie AZP/Z-032/2020

28-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17814/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2020

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: „Umiejętności pracy w grupie jako element nauczania kompetencji miękkich” Pakiet 2: „Zarządzeniem stresem jako element kształcenia kompetencyjnego” Pakiet 3: „Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w dydaktyce medycznej” Pakiet 4: „Dydaktyka medyczna w aspekcie wielokulturowości”

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )