Postępowanie AEZ/S-005/2021

19-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26555/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów oraz mebli medycznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: 1. Fantomy do pracy dydaktycznej – 5 szt. 2. Modele edukacji medycznej – 3 szt. 3. Trenażer do nauki osłuchiwania szmerów oddechowych dziecka – 1 szt. 4. Trenażer do zakładania sondy nosowo – żołądkowej – 1 szt. 5. Fantomy medyczne – 3 szt. 6. Model anatomiczny szkieletu człowieka I – 1 szt. 7. Model anatomiczny szkieletu człowieka II – 1 szt. 8. Fantom niemowlęcia do treningu zaawansowanych czynności ratunkowych – 1 zestaw 9. Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych u osób dorosłych – 2 szt. 10. Zestaw modeli anatomicznych – 7 szt. 11. Fantom do treningu znieczulania stomatologicznego – 3 szt. 12. Fantom głowy z uzębieniem – 6 zestawów 13. Modele do nauki akupunktury – 2 szt. 14. Leżanka do badań ultrasonograficznych – 1 zestaw 15. Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 1 zestaw 16. Symulator porodu – 1 zestaw 17. Modernizacja manekina (posiadanego przez jednostkę) Resusci Anne QCPR – 1 komplet 18. Stół rehabilitacyjny – 1 szt. 19. Wózek inwalidzki aktywny – 1 szt. 20. Wózek oddziałowy – 4 szt. 21. Fotel do pobierania krwi – 1 szt. 22. Fantom dziecka do zabiegów w ratownictwie medycznym i pielęgniarstwie – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.22 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )