Postępowanie AEZ/S-065/2020

24-07-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/16188/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2020

Przedmiot zamówienia: Wywóz odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )