Postępowanie AEZ/S-188/2023

15-11-2023

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/113926/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Naczynie dewara wyposażone w platformę jezdną - 1 szt., Pakiet 2 – Naczynie dewara – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2023 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )