Postępowanie AEZ/S-011/2021

16-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26425/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa telewizorów i innych urządzeń audio video z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1 - Telewizory A – 4 szt. Pakiet 2 - Telewizory B – 4 szt. Pakiet 3 - Telewizory C – 2 szt. Pakiet 4 - Telewizor D – 1 szt. Pakiet 5 - Telewizor E – 1 szt. Pakiet 6 - Telewizor F – 1 szt. Pakiet 7 - Gogle VR – 2 szt. Pakiet 8 - Tablety graficzne A – 2 szt. Pakiet 9 –Tablet graficzny B - 1 szt. Pakiet 10 –Tablet graficzny C - 1 szt. Pakiet 11 –Tablet graficzny D - 1 szt. Pakiet 12 –Tablet graficzny E - 1 szt. Pakiet 13 - Monitor interaktywny - 1 szt. Pakiet 14 – Mini projektor -1 szt. Pakiet 15 – Projektor multimedialny – 1 szt. Pakiet 16 – Projektor z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 17 - Projektory – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !