Postępowanie AEZ/S-054/2021

19-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/42468/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Wytrząsarka z inkubatorem (1 szt.) Pakiet 2 – Naczynie Dewara (1 szt.) Pakiet 3 – Lampa bakteriobójcza UV bezpośredniego działania (4 szt.), Lampa bakteriobójcza UV przepływowa (2 szt.) Pakiet 4 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 5 – Miniwytrząsarka laboratoryjna (1 szt.) Pakiet 6 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 7 – Waga precyzyjna (1 szt.) Pakiet 8 – Wytrząsarka (1 szt.) Pakiet 9 – Miniwytrząsarka (1 szt.) Pakiet 10 – Wirówka (1 szt.) Pakiet 11 – Łuskarka do lodu (1 szt.) Pakiet 12 – Wirówko – worteks z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 13 – Wstrząsarka typu worteks (3 szt.) Pakiet 14 – Wstrząsaka do płytek mikrolitrowych (1 szt.) Pakiet 15 – Wirówka (1 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )