Postępowanie AZP/Z-006/2020

28-02-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-006/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i technologii – CePT II, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa instrumentu PCR w czasie rzeczywistym; Pakiet 2: Dostawa zamrażarki -20 stopni C; Pakiet 3: Dostawa termocyklera z gradientem termalnym;

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )