Postępowanie AEZ/S-107/2022

09-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71898/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynkach Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie przebudowy i naprawy instalacji, znak sprawy: AEZ/S-107/2022

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )