Postępowanie AEZ/S-153/2016

04-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2016 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )