Postępowanie AEZ/S-008/2020

24-01-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Myjki ultradźwiękowe – 3 szt. Pakiet 2 Myjki ultradźwiękowe – 4 szt. Pakiet 3 Skaler ultradźwiękowy – 2 szt. Pakiet 4 Negatoskopy – 6 szt. Pakiet 5 Negatoskopy – 7 szt. Pakiet 6 Mikrosilniki protetyczne – 16 szt.

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )