Postępowanie AEZ/S-027/2021

15-06-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/31300/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych oraz oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych, Pakiet 2 - dostawa oprogramowania antywirusowego.

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )