Postępowanie AZP/Z-046/2020

04-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19298/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-046/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety. Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynnika Stem CellBanker GMP Grade Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynnika Bambanker Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynnika Accuchip Pakiet 4: Sukcesywne dostawy odczynnika Antibiotic Antimycotic Solution Pakiet 5: Sukcesywne dostawy wody do iniekcji

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )