Postępowanie AEZ/S-110/2022

19-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/72647/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych - 1 szt.; Pakiet 2 – Wirówka do osocza - 1 szt.; Pakiet 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt. oraz pompa infuzyjna objętościowa - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2022 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )