Postępowanie AEZ/S-097/2020

20-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19938/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Firmę Stemcell Technogies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )