Postępowanie AEZ/S-012/2019

31-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )