Postępowanie AEZ/S-037/2021

19-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34403/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Aparat holterowski z wyposażeniem i oprogramowaniem - 1 zestaw Pakiet 2: System oprogramowania do archiwizacji i analiz holterowskich - 1 komplet Pakiet 3: Platforma telemedyczna z osprzętem - 1 komplet

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )