Postępowanie AEZ/S-130/2016

03-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )