Postępowanie AEZ/S-061/2021

01-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/46816/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2022-2024

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )