Postępowanie AEZ/S-076/2020

05-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18036/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników, wytwarzanych przez firmy Biomerieux, Abcam oraz Biological Industries, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )